Зірка Годжа — важливий лінійний оператор з простору q-векторів в простір (n—q)-форм. Метричний тензор задає канонічний ізоморфізм між просторами q-форм і q-векторів, тому зазвичай зіркою Годжа називають оператор з простору диференціальних форм розмірності q в простір форм розмірності n-q.

Цей оператор був введений Вільямом Годжем.

ОзначенняРедагувати

Оператор дуальності - оператор на многовиді   розмірності   у присутності метрики   який визначається рівністю

 

де   компонента   відмінна від нуля, якщо серед індексів   немає повторюваних і тоді   якщо   та -1, якщо   Оператор дуальності задає ізоморфізм простору кососиметричних тензорів типу   на простір кососиметричних тензорів типу   Іноді оператор дуальності називається оператором Ходжа або *-оператором[1].

Нехай   - дійсний векторний простір. Метрика на   індукує метрику на його тензорних просторах   Це задає невироджений скалярний добуток на диференціальних формах на римановому многовиді:

 

Інша невироджена форма задається формулою   (зпарювання Пуанкаре).

Нехай   - римановий n-вимірний многовид. Оператор Ходжа   визначається формулою

 

У ортонормальному базисі   його можна задати на мономах

 

де   - додатковий набір ковекторів, а   - сигнатура перестановки  

Зауваження[2]:  

Допоміжні означенняРедагувати

Означимо форму об'єму

 
 

де   — невід'ємний скаляр на многовиді  , а   — символ Леві-Чивіти.  . Навіть за відсутності метрики, якщо  , можна визначити контраваріантні компоненти форми об'єму.

 
 

тут антисиметричний символ   збігається  .

У присутності метрики   з піднятими індексами може відрізнятися від   на знак:  . Тут і далі  

Уведемо операцію антисиметризації:

 . Підсумовування ведеться за всіма перестановками   індексів, укладених в квадратні дужки, з урахуванням їх парності  . Аналогічно визначається антисимметризація верхніх індексів; антисимметризувати можна тільки за групою індексів одного типу. Приклади:  ;  .

ДжерелаРедагувати

  1. Л.Д.Фаддеев - Математическая физика. 
  2. Михаил Вербицкий  - Комплексная алгебраическая геометрия, лекция 7: суперсимметрия и ее приложения.