Збіжність (англ. repeatability) – прецизійність в умовах збіжності.

Умови збіжності – умови, за яких незалежні результати вимірювань однієї і тієї ж величини одержують за однією і тією ж методикою, в одній і тій же лабораторії, одним і тим же оператором, з використанням одного і того ж обладнання, в межах короткого проміжку часу за одних і тих же значень впливних величин.

Одержані в одних і тих же умовах результати можуть відрізнятися через дію випадкових ефектів, іншими словами, спостережувана мінливість результатів за умов збіжності обумовлена випадковою похибкою вимірювання.

Кількісною характеристикою збіжності виступає стандартне відхилення збіжності – стандартне відхилення результатів вимірювань, одержаних в умовах збіжності.

В практиці вимірювань широко використовується границя збіжності – значення, яке з ймовірністю 0,95 не перевищує абсолютної різниці між крайніми результатами (найбільшим та найменшим), одержаними в умовах збіжності. Границя збіжності виступає критерієм для виявлення промахів – якщо різниця між крайніми результатами перевищує границю збіжності, то найімовірніше один із результатів (або і обидва) є промахами. Замість терміну «збіжність» іноді використовують термін «повторюваність».

Джерела

1. ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1.Основні положення та визначення.