Зако́н сполу́чених посу́дин — закон гідростатики, який встановлює співвідношеннями між рівнями рідин у сполучених посудинах.

Сполучені посудини
Анімація демонструє заповнення сполучених посудин
Рівень рідини в посудинах, сполучених між собою — однаковий.

Якщо різні коліна сполучених посудин заповені різною рідиною, то висоти стовпів рідини співвідносяться обернено пропорційно до їхніх густин.

,

де літерою h позначені висоти в різних колінах, а літерою  — густини рідин.

Закон сполучених посудин є наслідком закону Паскаля і виводиться із рівності тисків в каналі, який сполучає посудини.

Рівновага тисків в сполучних каналах записується у формі

,

де P — тиск на поверхні стовпа рідини, g — прискорення вільного падіння.

У випадку однакових тисків це рівняння зводиться до

На основі закону сполучених посудин побудований принцип водонапірних башт, шлюзів тощо.

Для дуже тонких посудин, капілярів, необхідно враховувати поправки, пов'язані з капілярним ефектом.