Закон Шарля – назва закону, що описує властивості газів.

Закон теплового розширення газів: при сталому об'ємі залежність тиску Р даної маси газу від температури описується формулою:

,

де Т – термодинамічна температура; Р – тиск газу.


Закон носить ім'я французького вченого Жака Шарля.