Відкрити головне меню

Закон Релея-Джинса - формула, що описує частотну та температурну залежності інтенсивності рівноважного випромінювання абсолютно чорного тіла при малих частотах (великих довжинах хвиль).

,

де - енергія випромінювання в спектральному проміжку між частотами та , c - швидкість світла, - стала Больцмана, T - температура.