З'єднання п'яти тетраедрів

12-а зірчаста форма ікосаедра

З'єднання п'яти тетраедрів — 12-а зірчаста форма ікосаедра. Не є дзеркально-симетричним і має ліву і праву форми.

Як зірчаста форма

Ця зірка двоїста сама собі, але під час створення двоїстого багатогранника виходить її відображення. Відсіки наведено нижче:

   

Обґрунтування хіральності

Проведемо осі симетрії центральної грані ікосаедра. Осі симетрії грані цього з'єднання не збігаються з осями симетрії центральної грані, отже, з'єднання з п'яти тетраедрів хіральне.

Посилання

Weisstein, Eric W. З'єднання п'яти тетраедрів(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.