Енвайронменталізм або інвайронменталізм (англ. environmentalism від англ. environment — навколишнє середовище, природа):

  • соціальний екологічний рух — організований рух зацікавлених громадян та державних органів, спрямований на захист та покращення стану навколишнього середовища[1], що поширився в ХХ столітті в європейських країнах.
  • теорія управління соціально-економічним розвитком і навколишнім середовищем, яка вважає людство частиною біосфери і стверджується необхідність перетворення природи в інтересах людини,[2] галузь науки, що сформувалася в середині XIX століття, коли під цим словом розумівся ряд нових ідей про те, що люди розвиваються в значною мірою під впливом навколишнього середовища[3];
Історичне фото Землі — «Blue Marble». Енвайронменталізм розглядає Землю як єдине ціле.

Як соціальний рух, енвайронменталізм відображає усвідомлення обмеженості природних ресурсів та занепокоєність впливом споживання і маркетингової діяльності на навколишнє середовище. Інвайронменталісти не мають нічого проти маркетингу та споживання, як такого, але вони вимагають, щоб люди та організації діяли обережніше по відношенню до навколишнього середовища, оскільки у своєму бажанні кількісно збільшити споживання, маркетинг сприяє недооцінці негативних наслідків. Інвайронменталісти вимагають, щоб як споживачі, так і виробники продукції та послуг, приймаючі рішення, не забували про вплив на довкілля.

Як наукова течія, енвайронменталізм близький до географічного детермінізму і виник у США. Оскільки основою розвитку країн є їхня економіка, енвайронменталісти Г. Тейлор, P. Сміт, Е. Симпл стверджують, що відносини між країнами розвиваються на основі міжнародного географічного (територіального) поділу країн, який, у свою чергу, визначається відмінностями у природному середовищі. Розвитком наукової течії енвайронменталізму стала теорія «кліматичних оптимумів» С. Гантингтона. Останній вважав, що найсприятливіші умови для всебічного розвитку мають країни, розташовані в помірних поясах.

Див. також

Примітки

  1. Вічевич А. М., Вайданич Т. В., Дідович І. І., Дідович А. П. Екологічний маркетинг: Навч.посібник. — Львів: УкрДЛТУ, 2002. — С.64-66.
  2. Инвайронментализм — Русско-французский социально-экологический словарь
  3. Энвайронментализм — РГИУ

Джерела


Шаблон:Link FA