Неідентичні дзеркальні відображення молекули

У хімії, енантіомеристеріоізомери, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного (також як права і ліва руки людини). В симетричному (нехіральному) оточенні енантіомери мають ідентичні хімічні і фізичні властивості за винятком їх здатності обертати площину поляризації світла, яка у двох енантіомерів ідентична за модулем і протилежна за напрямком. Суміш рівних частин оптично активного ізомеру і його енентіомеру називається рацемічною сумішшю і не є оптично активною.

Див. також