Електро́н-во́льт (позначення: англ. — eV, укр. — еВ) — одиниця енергії. Енергію один електрон-вольт набуває один електрон, коли проходить через електростатичний бар'єр з потенціалом один вольт.

1 еВ = 1,602 176 53 (14) × Дж.

Електрон-вольт не входить до одиниць енергії, прийнятих у СІ, але є дуже зручною одиницею в атомній фізиці.

Використання електрон-вольтів для вимірювання маси

Ейнштейн довів, що енергія еквівалентна масі, що виражається формулою E=mc2 (1 кг = 90 петаДж). Фізики часом використовують еВ/с² як одиницю маси, вважаючи, що конверсія між масою і енергією є тривіальною.

В фізиці частинок маса виражається в природніх одиницях, тобто дільник с приймається рівним одиниці і не враховується. Наприклад, електрон і позитрон, кожен з масою 511 кеВ можуть анігілювати з утворенням γ-кванта й антинейтрино, сумарна енергія яких буде 1.022 МеВ. Протон, типовий баріон, має масу 0.938 ГеВ, і, як видно, ГеВ є просто зручною одиницею маси для фізики частинок.

1 еВ/с² = 1.783 ×   кг
1 кеВ/с² = 1.783 ×   кг
1 МеВ/с² = 1.783 ×   кг
1 ГеВ/с² = 1.783 ×   кг

Для порівняння, типова молекула атмосфери має теплову енергію приблизно 0,03 еВ.

Зв'язок із іншими одиницями енергії

Щоб виразити у кельвінах енергію, задану в електрон-вольтах, потрібно помножити її на 11 605.

1 еВ приблизно дорівнює 8066 см-1.

1 еВ = 96.4852912 кДж/моль.

1 еВ = 23.060538 ккал/моль.

Див. також

Джерела

  • Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.