Дохід на душу населення - показник економічного добробуту країни, що вимірює середньостатистичний дохід , одержуваний окремо взятим особою в країні за рік. Обчислюється з національного доходу , поділеного на чисельність населення . Як показник, дохід на душу населення принципово відрізняється від валового внутрішнього продукту і валового національного продукту на душу населення.

Для міжнаціональних порівнянь дохід на душу населення перераховується в єдину валюту , найчастіше їй є долар США . Так як при цьому належним чином не враховується різна купівельна спроможність в різних країнах, предпочитается перерахунок на паритет купівельної спроможності .

Слабкою стороною доходу на душу населення як показника добробуту країни є неврахування диспропорцій розподілу доходів. До того ж, він не враховує вже наявні накопичення та капітал населення.