Диференціальний переріз розсіювання

Диференціальний переріз (перетин) розсіювання - це відношення числа частинок, розсіяних в тілесний кут до потоку частинок, які падають на мішень та до величини тілесного кута, густина ймовірності розсіювання в даний тілесний кут.

Позначається здебільшого σ і має розмірність площі. Оскільки метр квадратний чи сантиметр квадратний надто великі величини, то переріз розсіювання вимірюється звичайно у барнах.

Якщо dN - число частинок, які потрапили при розсіюванні в , а I - потік частинок, які падають на мішень, то

.

Диференціальний перетин є характеристикою процесів розсіювання в багатьох областях фізики, включно з розсіянням електромагнітних хвиль, атомів, йонів елементарних частинок і квазічастинок.

Диференціальний переріз розсіяння залежить від кута розсіяння й енергії. При непружньому розсіянні він залежить також від втрати енергії на збудження.

Див. також