Відкрити головне меню

Гіпо́теза — наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією. Також - недоведене твердження або здогад. Будь-яка гіпотеза повинна бути спростованою або доведеною. Незаперечні припущення (наприклад, аксіоми) гіпотезами не є.

Дана серія є частиною
серії з методології


Філософський портал · ред.

Особливістю гіпотези, як форми наукового знання є те, що вона завжди має певний ступінь імовірності, відмінний від 100%[джерело?].

Також гіпотеза може визначатися як форма розвитку знань, що представляє собою обгрунтоване припущення, висунуте з метою з'ясування властивостей і причин досліджуваних явищ (В. І. Кирилов, А. А. Старченко).

Як правило, гіпотеза висловлюється на основі ряду спостережень (прикладів), котрі підтверджують її, і тому виглядає правдоподібно. Гіпотезу згодом або доводять, перетворюючи її в установлений факт (див. теорема, теорія), або ж спростовують (наприклад, вказуючи контрприклад), переводячи до розряду помилкових тверджень.

Недоведена і неспростована гіпотеза називається відкритою проблемою. Такими є, приміром, гіпотеза Сепіра-Ворфа[1] та гіпотеза Вельтмана-Чепи[2].

Формування гіпотез

Гіпотези, як і ідеї, мають імовірнісний характер[джерело?] і в своєму розвитку мають три стадії:

  1. Накопичення матеріалу, висунення гіпотези;
  2. Формування основної гіпотези та її обгрунтування;
  3. Перевірка отриманих результатів на практиці.

Перевірка гіпотез

Перевірка гіпотези здійснюєтся за допомогою експерименту чи серії експериментів. Для проведення експерименту для перевірки гіпотези спочатку створюється модель, у рамках якої передбачається проводити даний експеримент. За результатами експерименту до гіпотези вносятся коригування і проводяться нові експерименти.

Примітки

  1. Дописувачі Вікіпедії, "Гіпотеза Сепіра-Ворфа" Українська Вікіпедія, http://uk.wikipedia.org/wiki/(переглянуто 16 листопада, 2012)
  2. Дописувачі Вікіпедії, "Гіпотеза Вельтмана-Чепи", Українська Вікіпедія, http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Гіпотеза_Вельтмана-Чепи&oldid=10940569.