Гідростатичний парадокс (парадокс Паскаля) (англ.Hydrostatic paradox) - явище, при якому вага рідини, налитої у посудину буде відрізнятися від сили тиску цієї ж рідини на дно цієї ж посудини.

Тиск на дні в обох посудин одинаковий

У 1648 р. парадокс продемонстрував Блез Паскаль. Він вставив в закриту бочку, наповнену водою, тонку трубку і, піднявшись на балкон другого поверху, влив в цю трубку кухоль води. Через малий діаметр трубки вода в ній піднялася до великої висоти, і тиск в бочці збільшився настільки, що кріплення бочки не витримали, і вона почала пропускати воду через щілини.

Це явище пояснюється основним рівнянням гідростатики, згідно з яким тиск залежить від глибини занурення (висоти стовпа рідини), але не залежитьвід її кількості у посудині та форми посудини. Якщо вважати, що g і є сталими в усіх точках рідини то зміна тиску в залежності від глибини буде мати лінійний характер і описується рівнянням:

де:

Цим же виразом пояснюється рівність тисків на дно посудин різної форми при однаковій глибині (див мал.).