Гуляєв Кирило Дмитрович - к.т.н., завідувач відділу інформаційних та комунікаційних технологій Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, лауреат державної премії в галузі освіти[1].

Біографія

Народився 19 січня 1986 року, м. Київ; українець; одружений; має сина.

У 2002 році закінчив ліцей № 142.

У 2006 році отримав ступінь бакалавра в НТУУ «КПІ» Навчально-науковий комплекс «ІПСА», за спеціальністю «Комп'ютернінауки».

У 2008 році отримав сертифікат в San Francisco State Extended Learning, за програмою Human resource management: Fundamental issues, а також в University of California Berkeley Extension, за програмою Business administration(англ.).

У 2009 році отримав сертифікат в University of California Berkeley Extension, за програмою Finance (Фінанси).

Також в 2009 році отримав ступінь магістра в Одеській національній академії зв'язку ім. А.С. Попова за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі.

У 2010 році захистив дисертацію в Одеській національній академії зв'язку ім. А.С. ПоповаОдеській національній академії зв'язку ім. А.С. Попова і отримав ступінь кандидата технічних наук.

Діяльність

04.2003-11.2003 працював системним адміністратором у ТОВ «Ваш Час».

04.2004-04.2007 Інженер програмного забезпечення в ТОВ «Каміон Оіл».

04.2007-09.2008 Комерційний директор в ТОВ «ДНК Веб Студія».

09.2008-12.2010 Науковий співробітник відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ.

09.2009-т.ч. Помічник-консультант народного депутата.

01.2009-10.2012 Радник в ТОВ «ДНК Веб Студія».

03.2010-01.2011(закриття) Радник голови Державної адміністрації зв'язку України в Міністерстві інфраструктури України.

12.2010-08.2011 Старший науковий співробітник відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ.

08.2011-т.ч. Завідувач відділу інформаційних та комунікаційних технологій Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ.

Нагороди

1. Державна премія України в Галузі освіти 2012 року у номінації «дошкільна и позашкільна освіта» за цикл робіт «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал "Острів знань [2]».
2. Державна премія України в галузі науки і техніки (2014) за роботу «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь».

Публікації

 1. К.Д. Гуляєв, В.А. Каптур, П.С. Кравченко. Базові принципи практичної реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси в ETHERNET мережах [1]. Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи” №1 (53), 2012
 2. К.Д. Гуляєв, В.А. Каптур, П.С. Кравченко, О.О. Яніна. Оцінювання ефективності впровадження телекомунікаційних технологій зменшення протокольної надлишковості [2]. Збірник наукових робіт “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии” № 52, 2011
 3. D. A. Zaitsev, K. D. Guliaiev. Stack E6 and Its Implementation within Linux Kernel. Journal of Software Engineering and Applications D. A. Zaitsev, K. D. Guliaiev. Stack E6 and Its Implementation within Linux Kernel(англ.), Vol. 4, No. 6, June 2011.
 4. К.Д. Гуляєв, О.В. Палагін, О.Є. Стрижак. Використання пошукової інформаційно-аналітичної платформи Exalead для створення систем керування знаннями в бібліотечних та освітніх проектах. Збірник наукових праць 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", 2011.
 5. K. Guliaiev, P. Vorobiyenko, D. Zaitsev, T. Shmeleva. PBB Efficiency Evaluation via Colored Petri Net Models. Journal "Communications and Network"Peter Vorobiyenko, Kirill Guliaiev, Dmitry Zaitsev, Tatiana Shmeleva.PBB Efficiency Evaluation via Colored Petri Net Models(англ.) Vol. 2, No.2, 2010. - p. 113-124.
 6. К.Д. Гуляєв, П.П. Воробіенко, Д.А Зайцев. Спільна робота стека протоколів Е6 з іншими мережевими технологіями [3](рос.). Загальногалузевий науково-виробничий часопис «ЗВ’ЯЗОК» № 1, 2010. - ст. 29-32.
 7. К.Д. Гуляєв, П.П. Воробіенко, Д.А. Зайцев, Т.Р. Шмелева. . Оцінка ефективності технології PBB за допомогою розфарбованих мереж Петрі [4](рос.). Загальногалузевий науково-виробничий часопис «ЗВ’ЯЗОК» №4(88), 2009. - ст. 39-46.
 8. К.Д. Гуляєв, Д.А. Зайцев, Т.Р. Шмельова. Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка нових систем адресації глобальних мереж" [5], 2009. - 124 ст.
 9. К.Д. Гуляєв, Д.А. Зайцев. Динамічна маршрутизація в Е6 мережах [6](рос.). Науково-технічний журнал «Радіотехніка», Вип. 159, 2009
 10. К.Д. Гуляєв. Оцінка якості обслуговування Е6 мереж [7](рос.). Праці Одеської національної академії зв'язку ім. А.С. Попова, № 2, 2009.
 11. К.Д. Гуляєв, Д.А. Зайцев. Експериментальна реалізація стека мережевих протоколів Е6 в ядрі ОС Linux. “Штучний інтелект”, № 2, 2009.
 12. Guliayev K.D, Zaitsev D.A., Litvin D.A., Radchenko E.V. Simulating E6 protocol networks using CPN Tools [8]. Proc. of International Conference on IT Promotion in Asia, 2008.
 13. К.Д. Гуляєв., Е.Б. Баховец, Т.А. Гринченко, С.К. Полумиенко, Л.А. Рыбаков, В.В. Тюрин. Предпосылки становления информационного общества в Украине. Киев, 2008. ISBN 978-966-8405-74-7
 14. К.Д. Гуляєв, П.П. Воробієнко, Д.А. Зайцев. Спосіб передачі даних в мережі з заміщенням мережного і транспортного рівнів універсальною технологією канального рівня [9]. Патент України на корисну модель № 35773, u2008 03069 , заявлено. 11.03.08, Опубл. 10.10.08, Бюл. № 19.
 15. К.Д.Гуляев, В.А. Каптур, І.А. Піднебесний, Методика вибору конфігурації систем фільтрації нецільового контенту для корпоративних мереж. Наукові праці Одеської національної академії зв'язку ім. А.С. Попова, 2012, № 1, С. 98-105
 16. К.Д.Гуляєв, П.П. Воробієнко, В.А.Каптур, П.С.Кравченко. Узагальнена модель побудови мереж наступних поколінь. Збірник наукових праць НЕУ ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Відкриті інформаційні та комп'ютерні технології, 2012, № 54, с.156-163.
 17. К.Д.Гуляєв, Е-парламент обеспечит персональное голосование каждым народным депутатом. Перше спеціалізоване галузеве агентство "IT Expert"[10](рос.),2012.
 18. К.Д.Гуляєв, Внедрение ИКТ должно способствовать автоматизации деятельности депутатского корпуса [11](рос.),2012.

Примітки

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 686/2015 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року
4. Спосіб адаптивного передавання корисної інформації в мережах з комутацією пакетів
5. Список молодих учених Національної академії наук України, яким подовжено виплату стипендій Президента України для молодих учених
6. Схвалено проект Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні

Ресурси Інтернет