Гуляєв Кирило Дмитрович - к.т.н., завідувач відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті' Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, лауреат державної премії в галузі освіти[1].

Біографія

Народився 19 січня 1986 року, м. Київ; українець; одружений; має сина.


У 2002 році закінчив ліцей № 142.

У 2006 році отримав ступінь бакалавра в НТУУ «КПІ» Навчально-науковий комплекс «ІПСА», за спеціальністю «Комп'ютернінауки».

У 2008 році отримав сертифікат в SF State Extended Learning, за програмою Human resource management: Fundamental issues, а також в UC Berkeley Extension, за програмою Business administration.

У 2009 році отримав сертифікат в UC Berkeley Extension, за програмою Finance.

Також в 2009 році отримав ступінь магістра в Одеській національній академії зв'язку ім. А.С. Попова за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі.

У 2010 році захистив дисертацію в Одеській національній академії зв'язку ім. А.С. Попова[1] і отримав ступінь кандидата технічних наук.

Діяльність

04.2003-11.2003 працював системним адміністратором у ТОВ «Ваш Час».

04.2004-04.2007 Інженер програмного забезпечення в ТОВ «Каміон Оіл».

04.2007-09.2008 Комерційний директор в ТОВ «ДНК Веб Студія».

09.2008-12.2010 Науковий співробітник відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ.

09.2009-т.ч. Помічник-консультант народного депутата.

01.2009-10.2012 Радник в ТОВ «ДНК Веб Студія» ТОВ «ДНК Веб Студія».

03.2010-01.2011(закриття) Радник голови Державної адміністрації зв'язку України в Міністерстві інфраструктури України.

12.2010-08.2011 Старший науковий співробітник відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ.

08.2011-т.ч. Завідувач відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ.

08.2012-т.ч. Президент в ТОВ «Basic Group».

Нагороди

Державна премія України в Галузі освіти 2012 року у номінації «дошкільна и позашкільна освіта» за цикл робіт « [2]».

Публікації

 1. В.А. Каптур, К.Д. Гуляев, П.С. Кравченко. Базові принципи практичної реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси в ETHERNET мережах. Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи” №1 (53), 2012[2]
 2. В.А. Каптур, К.Д. Гуляєв, П.С. Кравченко, О.О. Яніна. Оцінювання ефективності впровадження телекомунікаційних технологій зменшення протокольної надлишковості. Збірник наукових робіт “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии” № 52, 2011[3]
 3. D. A. Zaitsev, K. D. Guliaiev. Stack E6 and Its Implementation within Linux Kernel. Journal of Software Engineering and Applications D. A. Zaitsev, K. D. Guliaiev. Stack E6 and Its Implementation within Linux Kernel, Vol. 4, No. 6, June 2011.
 4. Гуляев К Д., Палагін О.В., Стрижак О. Є. Використання пошукової інформаційно-аналітичної платформи Exalead для створення систем керування знаннями в бібліотечних та освітніх проектах. Збірник наукових праць 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", 2011.
 5. P. Vorobiyenko, K. Guliaiev, D. Zaitsev, T. Shmeleva. PBB Efficiency Evaluation via Colored Petri Net Models. Journal "Communications and Network"Peter Vorobiyenko, Kirill Guliaiev, Dmitry Zaitsev, Tatiana Shmeleva.PBB Efficiency Evaluation via Colored Petri Net Models № 2, 2010. - p. 87-144.
 6. Воробиенко П.П., Гуляев К.Д., Зайцев Д.А. Совместная работа стека протоколов Е6 с другими сетевыми технологиями. Общеотраслевой научно-производственный журнал Государственной администрации связи «СВЯЗЬ» № 1, 2010. - ст. 29-32 [4]
 7. Воробиенко П. П., Гуляев К. Д., Зайцев Д. А., Шмелева Т. Р. Оценка эффективности технологии РВВ с помощью раскрашенных сетей Петри. Общеотраслевой научно-производственный журнал Государственной администрации связи «СВЯЗЬ» №4(88), 2009. - ст. 39-46.
 8. Д.А. Зайцев, Т.Р. Шмельова, К.Д. Гуляєв. Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка нових систем адресації глобальних мереж"[5], 2009. - 124 ст.
 9. К.Д. Гуляев, Д.А. Зайцев. Динамическая маршрутизация в Е6 сетях. «Радиотехника», Вып. 159, 2009[6]
 10. К.Д. Гуляев. Оценка качества обслуживания Е6 сетей. Сборник научных трудов ОНАС им. А.С. Попова, № 2, 2009[7].
 11. К.Д. Гуляев, Д.А. Зайцев. Экспериментальная реализация стека сетевых протоколов Е6 в ядре ОС Linux. “Искусственный интеллект”, № 2, 2009[8]
 12. Guliayev K.D, Zaitsev D.A., Litvin D.A., Radchenko E.V. Simulating E6 protocol networks using CPN Tools. Proc. of International Conference on IT Promotion in Asia, 2008[9]
 13. Баховец Е.Б., Гринченко Т.А., Гуляев К.Д., Полумиенко С.К., Рыбаков Л.А., Тюрин В.В. Предпосылки становления информационного общества в Украине. Киев, 2008. ISBN 978-966-8405-74-7

Примітки

Ресурси Інтернет