Лірник Аврам Гребінь

Гребінь Аврам (1878-1961)

Лірник

А.Гребеня вважали здібним і самобутнім виконавцем козацького епосу, репертуар якого був записаний у 50-х рр. ХХ ст. В автентичному зразку від Аврама Гребеня записаний "Невольницький плач". Це одна з найстарших дум про те, як полонені козаки, приковані кайданами до турецької галери, зморені голодом і пекельним сонцем, шмагані нагайками турків-яничар, просять Господа про визволення з неволі, яка розлучила "брата з сестрою, мужа з жоною і батька й матір із дітками маленькими". Лірницьке виконавство дум - специфічне, монотонне, здебільшого говіркове, у невеликому діапазоні мелодії, як у даному випадку, із розспівом наприкінці фраз. Специфічного тембрового колориту звучанню думи надає ліра.