Геосфери, (оболонка Землі), (рос. геосферы, англ. geospheres, нім. Geosphären f pl, Erdschalen f pl) – концентричні оболонки, з яких складається Земля.

Виділяють зовнішні оболонки — атмосферу і гідросферу, та внутрішні — земну кору, мантію і ядро Землі.

Земна кора

Верхня з внутрішніх оболонок (земна кора) відділяється від мантії поверхнею Мохоровичича. Товщина земної кори під океанами 5…10 км, під гірськими системами — до 60…80 км.

Мантія Землі

Мантія Землі, підошва якої міститься на глибині 2900 км, поділяється на верхню мантію (товщина 850…900 км) і нижню мантію (товщина близько 2000 км). Частину верхньої мантії, що лежить безпосередньо під земною корою, називають субстратом.

Літосфера, астеносфера

Земна кора разом із субстратом становить літосферу. Середня частина верхньої мантії називається астеносферою, або шаром Ґутенберґа, нижня — шаром Голицина.

Ядро Землі

Ядро Землі має радіус близько 3500 км; поділяється на зовнішнє і внутрішнє (субядро) ядро. Геосфери різняться між собою будовою, фізичними й хімічними властивостями. Наукове уявлення про особливості окремих геосфер базується головним чином на даних геофізичних методів дослідження.

Див. також

  • поверхні розділу.

Література