Вісник Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразін. Серія «Математика, прикладна математика і механіка»