Вісник Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка»

Науковий журнал Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" публікує статті з усіх областей фундаментальної та прикладної математики.

Видавець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вiсник є фаховим виданням у галузi фiзико-математичних наук, категорiя «Б» за спецiальностями 111 - Математика та 113 - Прикладна математика (Наказ МОН України № 1643 вiд 28.12.2019 р.) [1].

ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print).

Журнал індексується наступними базами даних та системами пошуку: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Zentralblatt MATH, Crossref, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Головні редактори (з 1964 року): Ахієзер Наум Ілліч (1964, 1966, 1967, 1970-1975), Погорєлов Олексій Васильович (1965), Тарапов Іван Євгенович (1976-1982, 1984-1989, 1991, 1992), Н.А. Хіжняк (1983), В.І. Коробов (1999-2021, теперішній час).

Журнал продовжує традиції видавництва «Повідомлень Харківського математичного товариства», які видавалo Харківське математичне товариство з 1879 до 1964 р.

Інформація, щодо історії журналу (інформація станом на 2015)[2].

Офіційні веб-сторінки журналу [1] [2].

  1. РЕЄСТР наукових фахових видань України. 
  2. Резуненко, О. (2015.12.29). Щодо історії нашого журналу: 50-річний ювілей чи звичайний 137-ий рік видання?. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Математика, прикладна математика і механіка. 2015, 81, с.52-59. (англ.).