Вікіпедія:Критерії вибраної статті

Зразковими статтями називаються статті Вікіпедії, які, на думку учасників проекту, по можливості цілком відповідають вимогам Вікіпедії і є найкращою частиною Вікіпедії українською мовою.

Ознаки зразкової статті

Зміст

 • Головна вимога: стаття має давати завершене уявлення про предмет статті і розкривати його найважливіші сутнісні риси. У ній мають міститися всі важливі факти й деталі, які стосуються предмета.
 • Усі відомості мають бути достовірними і конкретними (тобто ніяких «а потім», «колись», «де-не-де», а лише «24 березня 1962», в XVI столітті тощо). У статті не повинно бути невиразних і голослівних узагальнень і «напівправди».
 • Перше речення (чи перші кілька речень) статті повинні містити ясне й стисле визначення аналізованого поняття.
 • Вміст статті є стабільним, висловлена в ній точка зору має бути загальноприйнятою (серед фахівців із цієї теми). Зразкова стаття не повинна викликати гарячих суперечок. Стаття має бути безсторонньою і відповідати політиці нейтральної точки зору.
 • По можливості, в статті повинні бути посилання на сучасну авторитетну літературу з цього питання. Див. Вікіпедія:Посилання на джерела.

Мова і стиль

 • Стаття має бути написана в науковому стилі, літературною українською мовою.
 • У ній не повинно бути орфографічних, граматичних чи смислових помилок.
 • Стаття має бути термінологічно коректною, мітити необхідний мінімум спеціальної термінології. Не варто переобтяжувати статтю термінами і складними термінологічними виразами. Текст статті повинен бути зрозумілим для людини з загальною середньою освітою (у сукупності зі супутніми статтями Вікіпедії, на які повинні стояти Гіперпосилання).

Форма

 • Розмір, чи довжина, статті повинна відповідати обсягу аналізованого предмета. Коли доречно, окремі питання слід виділяти в окремі статті.
 • Стаття повинна відповідати стандартам форматування статей в проектах Фонду Вікімедіа. Вона має використовувати правильну українську типографіку, бути повністю вікіфікованою, мати посилання на інші статті Вікіпедії та інтервікі.
 • Стаття має мати чітку і логічну структуру.
 • Якщо тематика статті дозволяє, в статті має бути продуманий і якісний ілюстративний матеріал. Див. Вікіпедія:Зображення.
 • У статті вітається доречне форматування. Як зайве, так і недостатнє оформлення заважає читанню.

Оригінальність і юридична бездоганність

 • Зразкова стаття має бути оригінальним текстом, а не скопійованим з якогось (нехай навіть не захищеного авторським правом) джерела. Але це жодним чином не означає, що стаття може бути оригінальним дослідженням.
 • Усі використані в статті зображення мають бути бездоганні з погляду закону, тобто вони не мають бути захищені ліцензіями, що не дозволяють використання їх у Вікіпедії. На сторінці кожного використаного в статті зображення має міститися правдива інформація про ліцензії, а також про автора зображення. Див. Вікіпедія:Правила використання зображень.

Див. також