Скорочення
ВП:ВФ
Wikify-toolbutton.png
Вікіфікатор викликається сьомою кнопкою у тулбарі вікна редагування

«Вікіфіка́тор» — це сценарій на JavaScript, який обробляє виділений текст у вікні редагування статті згідно з деякими правилами вікі-розмітки і українською типографікою. Вікіфікатор викликається сьомою кнопкою у тулбарі вікна редагування. У випадку, якщо у вікні редагування статті немає виділеного тексту, вікіфікатор обробить весь текст.

На жаль, реалізація JavaScript у деяких браузерах (наприклад, Opera 7.0, Konqueror 3.2 та ін.) не дозволяє обробляти тільки виділений фрагмент. У цьому випадку Вікіфікатор запитає дозволу на обробку всього тексту.

Основні функції

 • Заміняє деякі HTML-теги на аналогічні вікі-розмітки:
  • Теги жирного шрифту (<b></b>, <strong></strong>) на ''';
  • Теги курсиву (<i></i>, <em></em>) на '';
  • Тег горизонтальної лінії (<hr>) на ----;
 • Вставляє, де потрібно, тире і мінус (див. нижче)
 • Розставляє правильні лапки і лапки всередині лапок (див. нижче).
 • Заміняє (tm), (r) і т. п. на спеціальні символи (див. нижче).
 • Розставляє там, де потрібно, знаки градуса «°» (див. нижче).
 • Виправляє неправильно вказані службові слова (див. нижче).
 • Розставляє пропущені і прибирає зайві прогалини (див. нижче).
 • Коригує та розшифровує скорочення (див. нижче).

Винятки

Вікіфікатор не обробляє текст:

 • всередині тега <nowiki></nowiki>,
 • всередині тега <math></math>,
 • всередині тега <pre></pre>,
 • всередині тега <gallery></gallery>,
 • всередині більшості HTML-тегів та їх атрибутів,
 • всередині подвійних фігурних дужок ({{ і }}),
 • всередині подвійних квадратних дужок ([[ і ]], або [[ і |),
 • всередині номерів ISBN,
 • крім того, Вікіфікатором не обробляються рядки, які починаються з пропуску (неформатований текст).

Комбінації клавіш

Якщо ви використовуєте Internet Explorer або браузери, які використовують його «двигун», то Вікіфікатор можна викликати за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Enter; щоб швидко відмінити дії, зроблені Вікіфікатором, можна натиснути на клавіатурі комбінацію Ctrl+Z.

У браузерах, заснованих на Gecko (Galeon, Mozilla Firefox, Netscape 6.x-7.x, SkipStone та інші), Вікіфікатор можна викликати комбінацією клавіш Alt+W.

Дефіс, мінус і тире

Вікіфікатор замінює на мінус (-):

 • Дефіс, за яким слідує цифра, і котрому передує пробіл;
 • Дефіс, за яким слідує цифра, і котрому передує послідовність «sup>» або «sub>».

Після обробки мінусів Вікіфікатор замінює на довге тире (—):

 • Коротке тире (–);
 • Послідовності &mdash;, &ndash; й &#151;;
 • Дефіс, оточений прогалинами ( - );
 • Дефіс на початку рядка (пряма мова);
 • Дефіс, оточений римськими цифрами (VII-IX);
 • Подвійний дефіс, оточений прогалинами ( -- ) або цифрами (1941--1945);
 • Подвійний дефіс, після котрого йдуть три тильди (--~~~) або слово [[Користувач (--[[Користувач).

Зверніть увагу, що дефіс же просто оточений цифрами без прогалин не обробляється Вікіфікатором. Це зроблено спеціально, щоб позбутися багатозначності: «Коли Васі було десь 3—4 роки [потрібне тире] він думав, що інші діти у віці 3—4 роки [потрібне тире] не зможуть зрозуміти, що 3-4=-1 [потрібні мінуси]».

Лапки

Вікіфікатор спочатку перетворює всі лапки у звичайні ("), а потім знову їх розставляє, але вже згідно з правилами набору українського тексту. Таким чином, спочатку замінюються на звичайні лапки наступні знаки:

 • «
 • »
 • &laquo;
 • &raquo;
 • &bdquo;
 • &ldquo;
 • &#132;
 • &#147;
 • &#148;
 • &quot;
 • Парні подвійні кутові лапки з текстом всередині (наприклад, <<текст всередині лапок, котрий не починається з прогалини і не закінчується нею>>).

Потім "звичайні" лапки перетворюються у «лапки-ялинки», а лапки всередині лапок у „лапки-лапки“.

Лапки після знаку «рівно» і весь текст всередині них Вікіфікатором не обробляється. Наприклад, не будуть оброблені лапки в рядках: «border="0"», «width= "50%"» і т. п.

Спеціальні символи

Вікіфікатор замінює:

 • (c), (с) (українське "С") і &copy; на ©;
 • (r) і &reg; на ®;
 • (tm), (тм) і &trade; на ™;
 • (p) (англійське "P") і &sect; на §;
 • &euro;, &yen; і &pound; на €, ¥ і £;
 • Комбінації +- і &plusmn; на ±;
 • Одиночний машинописний [[апостроф]] (') всередині слів на правильний апостроф (’).
 • Три крапки (...) і послідовність &hellip; і &#133; на багатокрапку (…).
 • Комбінацію ~= (приблизно рівно) на знак ≈.

Куби та квадрати

Вікіфікатор замінює на символи другої і третьої ступені (² і ³):

 • Комбінації <sup>2</sup>, <sup>3</sup>, &sup2; і &sup3;.
 • Комбінації знаків ^2 або ^3, за котрими не слідує цифра. Наприклад, см^2, m^2, 5^3, ^2 будуть перетворені на см², m², 5³, ², а комбінація ^ _ ^, ^33, 4^22 — не будуть оброблені.

Градуси

 • Розставляє пропущені знаки градуса. Так, «+4 C, -10 C, +453 F і -20 F» будуть перетворені на «+4 °C, -10 °C, +453 °F и -20 °F». Також замінюється звичайна прогалина перед знаком градуса на нерозривну.
 • Замінює послідовність &deg; на знак градуса (°).

Службові слова

Вікіфікатор виконує наступні автоматичні заміни:

 • [[Category: на [[Категорія:
 • [[:Category: на [[:Категорія:
 • [[Template: на [[Шаблон:
 • [[User: на [[Користувач:
 • [[Image: на [[Зображення:
 • [[Media: на [[Медіа:

Пропущені, зайві та нерозривні прогалини

Видалення зайвих прогалин

 • Видаляються непотрібні прогалини перед комою, а пропущені після неї прогалини, навпаки, проставляються. Так, наприклад, «Вчіться,вчіться ,вчіться , вчіться і ще раз вчіться» буде перетворено на «Вчіться, вчіться, вчіться, вчіться і ще раз вчіться».
 • Прибирається зайва прогалина перед двокрапкою. Наприклад, «слово : слово» буде перетворено на «слово: слово».
 • Видаляються прогалини після першої круглої дужки і перед останньою. Наприклад, «бегемот ( гіпопотам )» буде перетворено на «бегемот (гіпопотам)».
 • Видаляються прогалини в діапазонах років і століть (наприклад, «1988 — 1995» і «XI — XII»).
 • Видаляються зайві прогалини після службових слів «Шаблон», «Категорія» й ін.
 • Видаляються всі прогалини в кінці рядків.
 • Декілька прогалин підряд заміняються однією прогалиною. Не обробляються лише рядки, які починаються з прогалини (неформатований текст).

Вставка звичайних і нерозривних пробілів

Нерозривний юнікодовий пробіл аналогічний мнемокоду «&nbsp;», але виглядає як звичайний пробіл, тому статтю комфортніше редагувати.

 • Нерозривний пробіл вставляється після видимого знаку перед тире, щоб наступний рядок не починався з тире.
 • Додається нерозривний пробіл перед знаком відсотка (%) або проміле (‰). Так, «5% і 16,7‰» будуть перетворені на «5 % і 16,7 ‰» (відповідно до пункту 6.15 ДСТУ 3651.1-97).
 • Також нерозривний пробіл вставляється в українські ініціали (наприклад, «Т.Г. Шевченко» перетворюється на «Т. Г. Шевченко»).
 • Нерозривний пробіл вставляється після «№» або «§», якщо за цими знаками слідує цифра.
 • Пробіли вставляються після крапки в кінці речення. Так, «слово.Слово» буде перетворене на «слово. Слово».
 • Пробіли вставляються після знаків «*», «#», «:» та їх комбінацій на початку рядка.
 • Пробіли вставляються на початку і в кінці заголовків, тобто «==Заголовок==» перетворюється на «== Заголовок ==».

Обробка скорочень

 • Вікіфікатор заміняє нерозривною юнікодовою прогалиною U+00A0 пропущені та звичайні прогалини в скороченнях «і т.д.», «і т.п.», «т.з.», «н.е.».
 • Нерозривною прогалиною замінюється прогалина після цифр перед скороченнями «тис.», «млн», «млрд», «трлн». Скорочення «тис» доповнюється крапкою.
 • Нерозривною прогалиною замінюється прогалина після цифр у скороченнях «р.», «рр.», «с.», «сс.».
 • Скорочення «в т.ч.» і «т.я.» розшифровуються повністю.

Повідомлення про помилки

В деяких зовсім старих версіях браузерів Вікіфікатор замість обробки тексту може показувати повідомлення про помилки:


Повідомлення: Wikificator cannot work in your browser (Вікіфікатор не може працювати у вашому браузері).

Причина: Підтримка Javascript в браузері зроблена не до кінця. Принаймні, взагалі не обробляються регулярні вирази.

Що робити: Користуватися іншим браузером.

Характерно для браузерів (доповнюйте): Opera 4.01


Повідомлення: Wikificator will not work in Netscape 4.x and less (Вікіфікатор не буде працювати у браузері Netscape версії 4.x і менше).

Причина: Старі версії Нетскейпа, коли зустрічають регулярний вираз виду replace(/щось/mg, "на щось"), чомусь припиняють обробляти весь наступний за таким виразом код скрипта. Подібні вирази використовуються у Вікіфікаторі, наприклад, для того, щоб пропускати текст, який починається з прогалин, (неформатований текст). Для запобігання помилок, Вікіфікатор в старих версіях Нетскейпа відключений взагалі.

Що робити: Користуватися новішою версією браузера.

Характерно для браузерів (доповнюйте): Netscape Communicator 4.06, Сибкон Коммунікатор 4.70.

Повідомлення про помилки відображаються англійською, оскільки в цих старих браузерах також є проблеми з відображенням у діалогових вікнах українських літер в Юнікод.

Технічні зауваження

Тільки адміністратори можуть змінити програму Вікіфікатора на сторінці MediaWiki:Wikificator.js.

Всі побажання що до покращення Вікіфікатора, а також повідомлення про знайдені помилки, пишіть на сторінці Обговорення Вікіпедії:Вікіфікатор.

Рекомендації по встановлені Вікіфікатора на своєму вікі-сайті є на сторінці ru:Википедия:Викификатор/Инструкция по установке російської вікіпедії.

Нижня панель спеціальних символів задана на сторінках MediaWiki:Summary, MediaWiki:Copyrightwarning і MediaWiki:Edittools.

Сумісність

Якщо Ви використовуєте браузер, якого немає у переліку, то, будь ласка, протестуйте у ньому роботу Вікіфікатора і додайте його у список.

Браузери, у котрих Вікіфікатор працює

У браузерах, які виділені курсивом, не підтримується обробка виділення.

Браузери, в яких Вікіфікатор не працює

Див. також

Посилання