Вебометричний рейтинг університетів світу

Вебометричний рейтинг університетів світу (анг. Webometrics ranking of world’s universities ) – рейтинг університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення університетів в інтернеті.

Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні та січні). Його складає лабораторія кибірметрики (Cybermetrics Lab) Національної дослідницької ради Іспанії (National Research Council, CSIC), яка діє при Міністерстві освіти Іспанії. Рейтинг починався з аналізу 6 000 університетів у 2004 році, на сьогодні аналізують 20 000 вищих навчальних закладів і визначають їхнє місце відповідно до ступеня пердставлення в інтернеті, застосовуючи свою власну методологію оцінки.

Методологія

Рейтинг розроблено за методикою, яка базується на Берлінських принципах визначення рейтингу вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), які розробило ЮНЕСКО[1].

Об’єктом аналізу є домен академічної інституції. Не враховують інституції, які не мають власного незалежного веб-домену.

Спочатку аналізують лінки. Під час аналізу враховують кількість сторінок вебсайту (розмір) та кількість зовнішніх лінків, які містять посилання на цей вебсайт (видимість) у співвідношенні 1:1 (розмір до видимості). Це співвідношення використовують для визначення місця вебсайтів, додаючи до компонента «розмір» ще два параметри – кількість документів та кількість публікацій. Кількість документів вимірюють шляхом підрахунку кількості цінних файлів у веб-домені універистету, а кількість публікацій відповідної інституції можна знайти в базі даних Google Академія.

Загалом в основі рейтингу є такі чотири параметри[2]:


Параметр Опис Частка
1 Розмір Кількість сторінок, яку надають чотири пошукових ресурси – Google, Yahoo, Live Search, Exealed 20%
2 Видимість Кількість унікальних зовнішніх лінків, які містять посилання на вебсайт університету (інформацію надає компанія Yahoo на конфіденційній основі). На думку авторів, кількість таких лінків свідчить про видимість університету і важливість опублікованих матеріалів (велика частина таких лінків служить подібно до цитування в бібліографії) 50%
3 Цінні файли Кількість присутніх на сайті університету файлів у таких форматах: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) та Microsoft Powerpoint (.ppt) (ці дані також отримують завдяки Google, Yahoo Search, Live Search та Exalead). Зазвичай ці формати автори використовують для написання та публікації своїх робіт. Присутність великої кількості документів у таких форматах на вебсайті університету свідчить про те, що там зберігаються не тільки адміністративні матеріали, але й наукові публікації. 15%
4 Scholar Google Академія (анг. Google Scholar) надає інформацію про кількість наукових матеріалів та їхню цитованість для кожного академічного домену. Враховують публікації, звіти та інші академічні матеріали. 15%


Топ-10 найкращих університетів світу відповідно до рейтингу Вебометрика станом на січень 2011 року

Відповідно до рейтингу Вебометрики станом на січень 2011 року так виглядає список топ 10 найкращих університетів світу[3]:

Університет Країна Рейтинг
Массачусетський технологічний інститут   США 1
Гарвардський університет   США 2
Стенфордський університет   США 3
Університет Каліфорнії (Берклі)   США 4
Корнельський університет   США 5
Університет Вісконсін-Медісон   США 6
Мічіганський університет   США 7
Університет Мінесоти   США 8
Вашингтонський університет   США 9
Пенсильванський університет   США 10


Українські ВНЗ у рейтингу

У топ-12000 університетів рейтингу Вебометрика за січень 2011 року потрапив 141 український університет[4]. Серед українських закладів найвищий рейтинг отримав Львівський національний університет Івана Франка, який перебуває на 1443 місці світового рейтингу.

Топ-50 українських університетів згідно з рейтингом Вебометрика та їхнє місце у світовому рейтингу станом на січень 2011 року:

Національний рейтинг Університет Міжнародний рейтинг
1 Львівський національний університет ім. І. Франка 1443
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка 1576
3 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 1608
4 Донецький національний технічний університет 1634
5 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 1745
6 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 1964
7 Сумський державний університет 2133
8 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2145
9 Національний університет «Львівська політехніка» 2258
10 Харківська національна академія міського господарства 2527
11 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 2748
12 Буковинський державний медичний університет 2961
13 Житомирський державний університет ім. І. Франка 3034
14 Донецький національний університет 3564
15 Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 3576
16 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 3651
17 Національний авіаційний університет 3704
18 Луганський національний університет ім. Т. Шевченка 3939
19 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 3961
20 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 4124
21 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 4260
22 Українська медична стоматологічна академія 4303
23 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 4398
24 Бердянський державний педагогічний університет 4411
25 Українська академія банківської справи Національного банку України 4587
26 Запорізький національний університет 4742
27 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 4950
28 Севастопольський національний технічний університет 4973
29 Житомирський державний технологічний університет 5004
30 Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника 5141
31 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 5147
32 Хмельницький національний університет 5160
33 Харківський національний університет радіоелектроніки 5168
34 Донбаська державна машинобудiвна академiя 5470
35 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5635
36 Університет економіки та права "Крок" 5764
37 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 5893
38 Одеський національний політехнічний університет 5927
39 Український католицький університет 6050
40 Одеський регіональний інститут державного управління 6082
41 Дніпропетровський університет економіки та права 6125
42 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 6313
43 Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 6551
44 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 6600
45 Чорноморський державний університет ім. П. Могили 6733
46 Хмельницький університет управління та права 7003
47 Вінницький національний технічний університет 7054
48 Херсонський державний університет 7136
49 Запорізький національний технічний університет 7136
50 Національний університет біоресурсів і природокористування України 7364

Примітки


Інші рейтинги університетів


Джерела