Відкрити головне меню

Википедия ДЕРЬМО

== == Википедия ДЕРЬМО == ==

Ліннеївська класифікація

Карл Лінней (1707-1778) відомий, насамперед, завдяки своїй книзі Systema Naturae, яка лише за час його життя була перевидана 12 разів. В цій праці Лінней розробив та обґрунтував загальні методи класифікації живих істот, що й досі викоростовуються в ботаніці та зоології.

Згідно до ліннеївської номенклатури, кожен вид живих істот має унікальне подвійне ім’я – перша частина відповідає роду, який об’єднує кілька споріднених видів, а друга – це специфічний епітет, який вказує на конкретний вид. Для уникнення різночитань при перекладах вся біологічна номенклатура в обов’язковому порядку надається латиною. Таким чином, кожний описаний вид живих істот має біномінальну (таку, що складається з двох слів) латинську назву, а також може (але не завжди) мати і назви на інших мовах; при цьому в науковому обігу використовується латинська назва. Назва роду пишеться з великої літери, а видова назва з маленької, наприклад: Homo sapiens – людина розумна. Повне та повністю коректне наукове видове ім’я за сучасними правилами має також влючати прізвище автора, що першим описав даний вид, та рік опису; але ці відомості в науковій літературі не завжди наводяться.

Відповідно до ліннеївської системи кожний таксон розміщується в ієрархічних групах, або рангах. Кожна група вищого рівня складається з декількох (інколи – з однієї) групи нижчого рівня. Біномінальне наукове ім’я, таким чином, дає можливість визначити всі ієрархічні групи, в які входить таксон.

Ранги

Ранги поділяються на основні та додаткові. Основні таксономічні ранги (категорії) обов'язково присутні в класифікації будь-якого організму, і є такими:

Окрім того, інколи, з метою позначення споріднених груп таксонів нижчого рівня всередині рангу вищого рівню, використовуються додаткові таксономічні ранги (див. Триноміальна номенклатура), які зазвичай (але не обов'язково) утворюються за допомогою префіксів до основних таксономічних рангів, наприклад:

  • Підтип (subphylum)
  • Надклас (superclassis)
  • Підклас (subclassis)
  • Надряд (superordo)
  • Підряд (subordo)
  • Надродина (superfamilia)
  • Підродина (subfamilia)
  • Триба (tribus) і т.ін.

Додатково, багато видів можуть поділятись на підвиди, підвиди — на раси, раси — на форми.

Приклад: біологічна класифікація людини (вид Людина розумна)

Повна таблиця рангів

Ось повна таблиця рангів:

Суфікси

При утворенні латинських назв таксонів різних рівнів використовуються типові суфікси, притаманні різним царствам:

Таксон Тварини Рослини Гриби Бактерії Археї
Тип/Відділ - -phyta -mycota -bacteria -archaeota
Підтип/Підвідділ -data -phytina -mycotina -
Клас -lia -opsida,-phyceae -mycetes -bacteria
Підклас -ia -opsida,-phycidae -mycetidae -
Надряд -orpha -anae -
Ряд -formes -ales -bacteriales
Підряд -morpha -ineae -
Надродина -oidea -acea -bacteriacea
Родина -idae -aceae -bacteriaceae
Підродина -inae -oideae -
Триба -ini -eae -

Класифікація вірусів, хоч і побудована на аналогічних засадах, має досить велику кількість відмінностей від класифікації інших живих істот. Докладніше про неї, а також про причини відмінностей, див. в статті «Вірус».

Дивись також