Ця стаття — про божества або богів з немонотеїстичної перспективи. Див. Бог для інформації про монотеїстичні концепції.

Боги́ (божества́) (від лат. deus — «бог») — міфічні надприродні сутності, яким зазвичай, але не завжди, люди приписують суттєву владу, вклоняються, вважають святими або священними, віддають їм належну повагу та шану.

Слово «бог» у стародавніх індоєвропейських мовах вживалось у значенні «благий», «багатий», тобто сутність, яка надає певні блага, добро. Тому в стародавні часи богами називали як сили природи (дощ, сонце, місяць) так і людей (царів, богатирів, мудреців), тобто ті сутності, які дають людям ті чи інші блага. Разом з тим, вже у стародавні часи, після появи єдинобожжя, його прихильники твердили, що єдиним джерелом благ може бути лише суще в цілому, життя, яке так само, як і його створіння може і повинно розглядатися як унікальна особа, Творець Всесвіту, Сущий (староєвр. Яхве), Божество (староєвр. Елогім).

Боги набувають різних подоб, але часто зображуються у вигляді людини або тварини. Надання богам будь-якої конкретної форми іноді вважається богохульством.

Зазвичай боги безсмертні. Часто вважається, що вони мають розум, інтелект, бажання та емоції подібно до людей.

Їм приписують такі руйнівні природні явища як блискавка, повінь, буревій, вважають, що вони є розпорядниками кожного аспекту життя людини (на кшталт народження чи потойбічного життя). Деяких богів вважають вершителями часу та долі, укладачами людського закону та етики, остаточним мірилом цінностей та поведінки, зодчими та творцями Землі, та навіть цілого Всесвіту.

Боги зазвичай невидимі або недоступні людям; головним чином мешкають в потойбічних, віддалених або ізольованих і святих місцях, на кшталт небес, пекла, неба, підземного світу, морських глибин, високих гір, непрохідних лісів, або в надприродних чи божественних сферах. Часом з'являються людям, але, головним чином, проявляються через свої діяння.

Деяким правителям, наприклад, римським імператорам, або імператорам Японії вклонялися як божествам за життя, в той час у багатьох культурах правителів та інших видатних або святих людей починають вважати божествами після смерті. У багатьох культурах вважають, що правителі походять від богів.

Божество

Вже в стародавні часи люди збагнули досить просту думку про можливість розгляду усієї сукупності богів як єдиного цілого, божества. Поняття «божество» утворене в українській і староруській мові за аналогією з поняттями боярство, купецтво, священство і позначає сукупність відповідних сутностей (в даному випадку — богів). Подібні погляди, які є перехідними від ідеї багатобожжя до ідеї єдинобожжя можна зустріти у багатьох віровченнях по всьому світу. Дійсно, навіть з матеріалістичної точки зору, якщо розглядати богів як обожнені сили природи і суспільства, то божество (Божество) в такому випадку може розглядатись як рівнодійна цих сил (за аналогією з рівнодійною сил у фізиці), як єдина Сила, яка керує всесвітом, визнання існування якої є основним постулатом у єдинобожжі.

Посилання: