Абулхайр (1412-68) - узбекський хан (з 1428) з роду Джучі. Заснував велику державу яка об'єднала узбекські, кіпчакські та інші кочові племена і охоплювала територію від Сибіру до Сирдар'ї. В 1430-31 захопив на певний час Хорезм. В 1447 закріпився на Сирдар'ї - захопив Сигнак, Узгенд та інші міста. Не раз втручався у війни Тимурідів. В 1463-64 роках зазнав сильної поразки від калмиків. Після смерті Абулхайра створена ним держава розпалася, але пізніше була відновлена Мухаммедом Шейбані.

Джерела

Советская историческая энциклопедия, Москва, 1961