Історія

наука, яка займається вивченням минулого людства
Версія від 21:53, 4 березня 2013, створена Ptbotgourou (обговорення | внесок) (r2.7.2) (робот додав: tt:Тарих)

Історія (від дав.-гр. ἱστορία — оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле[1]) — наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

«Алегорія історії», Ніколаос Гізіс, 1892 р.

Із усіх відомих історичних «фактів» лише незначна кількість може бути повною мірою перевірена і підтверджена. Більшість науковців, які займаються вивченням історичних документів, погоджуються, що сучасний погляд на життя в той чи інший спосіб впливає на нашу інтерпретацію та бачення минулого. Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є по-своєму цінною.

Все ж, найціннішими є ті погляди та дослідження, які ґрунтуються на першоджерелах — документах, створених під час або невдовзі після подій, що вивчаються.

Етимологія

Слово «історія» прийшло до нас від грецького στορία (історія, оповідання), від протоіндоєвропейського «*wid-tor-», від кореня "*weid- "(знати, бачити). Цей корінь присутній в латинській мові — «video», в санскриті — «veda», в праслов'янській мові — «ведати».

Давньогрецьке слово «στορία» означає знання набуте дослідженням. Воно було справедливим в тому сенсі, що Арістотель використав це слово в своїй «Περί Τά Ζωα Ιστορία, Peri Ta Zoa Istória» або, як вона звучить в латинізованій формі «Historia Animalium». Термін позбавлений часточки «στωρ», «hístōr» означає «мудрець», «очевидець», або суддя. Слово прижилося в його грецькому значенні настільки добре, що Френсіс Бекон використав термін у XVI ст, коли написав «Natural History». На його думку, історія була «знанням об'єктів, детермінованих, розподілених простором і часом», видом знань, що підтримується пам'яттю (в той же час наука підтримується причиною, а поезія — фантазією).

Спеціальні історичні дисципліни

 • Архонтологія — наукова дисципліна, яка вивчає історію посад у державних, міжнародних, політичних, релігійних та інших громадських структурах. Об'єктом вивчення є хронологія, послідовність змін посадовців, їхні біографії та інші дані.
 • Археологія — самостійна історична наука, яка вивчає побут, матеріальну культуру людей минулих епох за археологічними знахідками (артефактами).
 • Архівістика — наука про методи роботи з архівами (про історичні i сьогоднішні прийоми збирання, зберігання, опрацювання i опублікування).
  • Архівознавство — допоміжна історична наука, яка вивчає історію розвитку архівної справи.
 • Боністика — допоміжна історична дисципліна, що вивчає грошові паперові знаки, банкноти, цінні папери, векселі.
 • Вексилологія — наука про стяги, прапори, хоругви та інші предмети історичної символіки.
 • Генеалогія — родознавство, допоміжна історична дисципліна, що вивчає: 1) історію родів; 2) родословну якоїсь людини. Генеалогія пов'язана з такими суміжними науками, як геральдика, дипломатика, євґеніка, історія та інші
 • Геральдика — наука, що вивчає герби, кольорові емблеми, які належать особам, родам чи спільнотам.
 • Джерелознавство — це наука про історичні джерела; теорія і практика їх використання в історичних дослідженнях.
 • Дендрохронологія — порівняно нова наука, методи якої лежать на межі з біологією, археологією і i метеорологією. Її методи уможливлюють датування артефакту (археологічної знахідки) на основі підрахування кількості і товщини кілець деревини. Товщина шару залежить від метеорологічних чинників даного року. Також можна дослідити, наприклад чи був даний рік врожайний. В посушливі роки кільця формувалися дуже тонкі.
 • Дипломатика — наука, яка досліджує документу з точки зору наукової критики, тобто визначає придатність знайдених документів до історичного дослідження. Вона покликана для викриття фальшивки, а також встановити юридичну процедуру при оформленні документів.
 • Епіграфіка — наука про увічнення написів, скажімо на пам'ятниках, будинках, надгробках, меморіальних таблицях, а також на прапорах, хоругвах.
 • Історична бібліографія — наука про опубліковані джерела (манускрипти i передруки)
 • Бібліографія — наука про бібліографічні записи — замітки для каталогізації списку книг і джерел.
 • Історична хронологія — одна із допоміжних історичних дисциплін, наука про методи обліку часу, системи датування(види календарів).
 • Історична демографія — наука про демографію населення, яка лічить популяцію людей в різних місцевостях i епохах.
 • Історична географія — наука, яка розглядає географічне середовище в історичній перспективі, або вказує на історичні зміни в даному регіоні, займається реконструкцією адміністративного поділу, природнього середовища, культури, господарювання (економічна історія) i політики(політична історія) того чи іншого регіону.
 • Історична картографія — наука, яка займається історичними картами i методами їх виробництва.
 • Кодилогія — допоміжна медієвістиці і палеографії наука, що вивчає рукописи, які записані в кодексах, грамотах i книгах ще до епохи друкарства.
 • Криптографія — наука про розшифрування закодованих текстів, тісно пов'язана з дипломатикою, історією міжнародних відносин i дипломатією.
 • Неографія — розділ палеографії, який вивчає письмо після відкриття друку.
 • Нумізматика — наука, що вивчає старовинні монети та медалі. Фундаментальн для економічної, політичної історії, відіграє важливу роль у археологічному датуванні.
 • Палеографія — історико-філологічна дисципліна, об'єктом дослідження якої є історія письма, його еволюція (переважно на основі давніх пам'яток) та характерні особливості (графічні форми знаків і літер, пропорції та конфігурації їхніх складових частин; місце і частота вживання окр. літер; видів скорочень; шрифтів та ін.) на певних етапах розвитку, вивчення систем тайнопису (криптографії), особливостей оздоблення рукописів і написів (зокрема, орнаментів, мініатюр). Звичайно палеографія вивчає системи літочислення, а також предмети, пов'язані з письмом (матеріали, на які нанесено текст, зокрема пергамен, тканини, берест, папір і філіграні на ньому; знаряддя писання; барвники, зокрема чорнила, за допомогою яких написано чи оздоблено текст; форми оправ книжок тощо).
 • Папірологія — наука про рукописи записані на папірусі.
 • Пресознавство — наука про часописи i періодичні видання.
 • Сфрагістика — наука про печатки і штемпелі. Тісно пов'язана з геральдикою.
 • Фалеристика — наука про медалі, ордени та інші відзнаки.
 • Просопографія — наука, що досліджує особу.

Розділи історії

Розділи історії за періодизацією

Проте слід зазначити, що західна історіографія не виділяє понятття «Нова історія» і «Новітня історія». Виділяється період «Modern history» («Сучасна історія») від 1492 до наших днів.

Примітки

Література

 • Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. М.: УРСС, 2005.
 • Иванов Г. М., Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке, «Вопросы истории», 1962, № 12.
 • Конрад Н. И., О смысле истории, в его кн.: Запад и Восток, 2 изд., М., 1972.
 • Алексушин Г. В. История как наука. — Самара: Издательство Самарского педагогического университета, 2002.
 • Блок М. Апология истории или ремесло историка. — 2-е изд. — М.: Наука, 1986.
 • Пивовар Е. И. Теоретические проблемы исторических исследований. — М.: 1998—2002. — В. 1 — 4.
 • Смирнов И. П. Как рождается история? // Смирнов И. П. Генезис. Философские очерки по социокультурной начинательности. — СПб.: Алетейя, 2006. — С. 272—287.
 • Тойнби А. Постижение истории. — М.: Прогресс, 1990.


Шаблон:Link FA Шаблон:Link GA