Імуноглобуліни класу G — клас імуноглобулінів.

Будова імуноглобулінів класу G

Молекулу IgG складають 4 поліпептидних ланцюги : 2 легких (L-ланцюги) та 2 важких (H-ланцюги).

L-ланцюги

Кожний з L-ланцюгів (від англ. light) містить 220 амінокислотних залишків та 2 доменів: варіабельного, що розташований на N-кінці ланцюга та константного, що знаходиться С-кінці. Ці домени побудовані з 2 β—шарів, що зв'язані дисульфідним зв'язком приблизно в середині домену.

H-ланцюги

Кожний H-ланцюг молекули IgG містить 4 домени :

Посилання