Іманéнтність – характеристика притаманності, властивості предмету чи явищу, що випливає з його внутрішньої природи.